O projektu BOND

Rozvoj spolupráce a propojení zájmových skupin v sektoru zemědělství v Evropě

BOND posiluje zásadní úlohu zemědělců a dalších správců zemědělské půdy v environmentální a ekonomické udržitelnosti zemědělského sektoru v Evropě, stejně jako jejich propojení při distribuci evropských potravin a péči o krajinu. BOND přispívá k uvolnění a posílení velkého potenciálu zemědělců pro kolektivní akce a vytváření sítí jednotlivců a skupin zemědělců a správců zemědělské krajiny se zaměřením na země s nižší organizační úrovní s cílem vytvořit silné, dynamické a účinné organizace, které budou mít své místo v utváření zemědělské politiky.

Events

Více o projektu BOND

Building collective action in the European farming sector...

Partneři projektu

17 partnerů z 12 evropských zemí

60
zástupci
6
studijní cesty
20
případové studie
34
Země, na které má projekt dosah

Facebook

BOND Project
BOND Project shared a post.2 weeks ago
Estamos participando en el taller del proyecto europeo BOND Project en Galiza sobre transformación y producción campesina. Superando barreras de manera colectiva.
Hoy y mañana estaremos trabajando en temas regulatorios y propuestas para ayudar a la viabilidad de proyectos de pequeña y mediana escala que son la base de nuestro mundo rural. Sindicato Labrego Galego - Terra Cha, @ISEC de la Universidad de Córdoba, @FAO, @LEGACOOP de Italia, @Sanidad Publica de la Generalitat Valenciana, @Sanidad Publica de la Xunta de Galicia, Asociación Galega de Apicultura - "AGA", etc.
Hemos empezado ya a trabajar en las mesas de trabajo del "mercado de ideas" donde conocemos experiencias en diferentes sectores y territorios

twitter

1 day ago
Segundo día de taller BOND en Francia... ¿Qué aspectos definen nuestras organizaciones colectivas? https://t.co/NnjxJyazSY BOND_project_EU photo

Zaměřen na

Snímky z projektu BOND