O projektu BOND

Rozvoj spolupráce a propojení zájmových skupin v sektoru zemědělství v Evropě

BOND posiluje zásadní úlohu zemědělců a dalších správců zemědělské půdy v environmentální a ekonomické udržitelnosti zemědělského sektoru v Evropě, stejně jako jejich propojení při distribuci evropských potravin a péči o krajinu. BOND přispívá k uvolnění a posílení velkého potenciálu zemědělců pro kolektivní akce a vytváření sítí jednotlivců a skupin zemědělců a správců zemědělské krajiny se zaměřením na země s nižší organizační úrovní s cílem vytvořit silné, dynamické a účinné organizace, které budou mít své místo v utváření zemědělské politiky.

Events

Více o projektu BOND

Building collective action in the European farming sector...

Partneři projektu

17 partnerů z 12 evropských zemí

60
zástupci
6
studijní cesty
20
případové studie
34
Země, na které má projekt dosah

Facebook

BOND Project
BOND Project4 days ago
WHAT IS YOUR STORY?
‘What Is Your Story?’ is a playful card-based activity to engage learners in creative and abstract thinking. It can be used as prompts for allowing people to express their views and share with others. The aim of the game is for players to create a narrative around a given topic using the People, Context and Activity cards, and to share their story with other players. The activity encourages learners to employ a complex combination of skills to link disconnected images to a theme, to create an abstract concept. ‘What Is Your Story?’ encourages learners to share their ideas and develop confidence in doing so, and requires peer review of ideas shared.
#bond #bondproject #disruptivemedialearning #CoventryUniversity


https://wiys.dmll.org.uk/

twitter

1 month ago
#BOND_project_EU meets @SCOoPEproject in its partners meeting in Lisbon! 😀 @EU_H2020 https://t.co/2CQIbBwO6j BOND_project_EU photo

Zaměřen na

Snímky z projektu BOND