O projektu BOND

Rozvoj spolupráce a propojení zájmových skupin v sektoru zemědělství v Evropě

BOND posiluje zásadní úlohu zemědělců a dalších správců zemědělské půdy v environmentální a ekonomické udržitelnosti zemědělského sektoru v Evropě, stejně jako jejich propojení při distribuci evropských potravin a péči o krajinu. BOND přispívá k uvolnění a posílení velkého potenciálu zemědělců pro kolektivní akce a vytváření sítí jednotlivců a skupin zemědělců a správců zemědělské krajiny se zaměřením na země s nižší organizační úrovní s cílem vytvořit silné, dynamické a účinné organizace, které budou mít své místo v utváření zemědělské politiky.

Events

Více o projektu BOND

Building collective action in the European farming sector...

Partneři projektu

17 partnerů z 12 evropských zemí

60
zástupci
6
studijní cesty
20
případové studie
34
Země, na které má projekt dosah

Facebook

BOND Project
BOND Project4 weeks ago
Some news on the National workshop organized in Bergerac (Dordogne, France) on the 15, 16 and 17th of July.

The BOND French national workshop took place in Bergerac (Dordogne) the 15, 16 and 17th of July. The raised issue was:” Rescaling of economic value chains at territorial levels in France and Europe: do we speak the same (collective) language?”

One stake for the development of collective organizations in France is their capacity to find partners at European level also willing to develop their support to community/small-scale collective organizations for the autonomy and the development of familial-type farms.

The European dimension was the first specificity of this national workshop, the other being the fact that it took place during the “European Controversies of Bergerac”, an event focused on society and agriculture-linked issues.

4 partners organizations of Bond project, from Romania, Hungaria, Portugal, and Spain, attended this workshop, moderated by our partner from FAO. Fruitful talks led to recommendations and to a proposal for a co-signed Memorandum of Understanding.

twitter

2 days ago
News on the two days national workshop in London: "Agroecology in action" 10 and 11th September 2019, London
for more info https://t.co/U764qsyYvu https://t.co/fIeOPeAPgE
BOND_project_EU photo

Zaměřen na

Snímky z projektu BOND