O projektu BOND

Rozvoj spolupráce a propojení zájmových skupin v sektoru zemědělství v Evropě

BOND posiluje zásadní úlohu zemědělců a dalších správců zemědělské půdy v environmentální a ekonomické udržitelnosti zemědělského sektoru v Evropě, stejně jako jejich propojení při distribuci evropských potravin a péči o krajinu. BOND přispívá k uvolnění a posílení velkého potenciálu zemědělců pro kolektivní akce a vytváření sítí jednotlivců a skupin zemědělců a správců zemědělské krajiny se zaměřením na země s nižší organizační úrovní s cílem vytvořit silné, dynamické a účinné organizace, které budou mít své místo v utváření zemědělské politiky.

Events

Více o projektu BOND

Building collective action in the European farming sector...

Partneři projektu

17 partnerů z 12 evropských zemí

60
zástupci
6
studijní cesty
20
případové studie
34
Země, na které má projekt dosah

Facebook

BOND Project
BOND Project1 month ago
BOND – Forum Young Farmers for the Future!

Among the activities organized under the project BOND, an international meeting of young European farmers will take place in Spring 2020! The European and pan-European Forum Young Farmers for the Future! will gather together 34 young farmers and land managers (half female and half male) from 34 European countries in Hosman village, Romania between the 16th and the 17th of April.
See, learn and tell. It will be an occasion for the new generation of farmers to share visions, express needs, and aspirations and provide youth-powered recommendations and solutions to policymakers in Europe. It will bring together different international ideas on the future of farming and collect practical suggestions, fostering collective action, participation and network building. The crucial topics under debate will be sustainable farming, agroecology, food sovereignty, market access and access to land and natural resources.
The main outcomes expected are youth bonding, engagement strengthening, network creation, participation in the European policy-making process, further practical and theoretical skills-sharing activities and consequent national dissemination.
Are you a farmer or land administrator under the age of 34 years old? Do you come from one of the 34 countries involved (EU28, Albania, Bosnia, and Herzegovina, Moldova, Montenegro, Norway, and Serbia)? Do you want to take part in the Youth Forum on the future of European and pan-European farming? Send to ecoruralis@gmail.com a motivation letter (max 500 words) or a video (max 3 minutes) before the 15th of January 2020. Be creative! Journey, food, accommodation, and local expenses are covered.
The event is organized by Eco Ruralis, a Romanian partner of the project, which together with other partner members will select the candidates and plan the activities. A list of 34 selected representatives will be delivered on the 6th of February 2020.
Further info is available at https://www.bondproject.eu/project-activities/youth-forum-for-thefuture/.
Share the event among your locals!

twitter

1 month ago
BOND – Forum Young Farmers for the Future! An international meeting of young European farmers will take place in Romania between the 16-17/04/2020 and will gather together 34 young farmers and land managers from 34 European countries. https://t.co/DFQgMvewO5

Zaměřen na

Snímky z projektu BOND