O projektu BOND

Rozvoj spolupráce a propojení zájmových skupin v sektoru zemědělství v Evropě

BOND posiluje zásadní úlohu zemědělců a dalších správců zemědělské půdy v environmentální a ekonomické udržitelnosti zemědělského sektoru v Evropě, stejně jako jejich propojení při distribuci evropských potravin a péči o krajinu. BOND přispívá k uvolnění a posílení velkého potenciálu zemědělců pro kolektivní akce a vytváření sítí jednotlivců a skupin zemědělců a správců zemědělské krajiny se zaměřením na země s nižší organizační úrovní s cílem vytvořit silné, dynamické a účinné organizace, které budou mít své místo v utváření zemědělské politiky.

Events

Více o projektu BOND

Building collective action in the European farming sector...

Partneři projektu

17 partnerů z 12 evropských zemí

60
zástupci
6
studijní cesty
20
případové studie
34
Země, na které má projekt dosah

Facebook

BOND Project
BOND Project1 day ago
FAO Regional Dialogue on Partnerships for Sustainable Food and Agriculture - 24-25 October, European Youth Center, Budapest

Multi-stakeholder partnerships (partnerships that are composed of a variety of actors: farmer organizations, civil societies, NGOs, decision-makers, academia, private sector etc.) for sustainable food systems and agriculture have paramount importance for the development of local and regional climate change adaptation strategies. Since the FAO supports and puts a special emphasis on the creation of such partnerships, the Hungarian Regional Office of the FAO brought together the major agricultural actors of the European and Central Asian region in order to start a constructive dialogue on partnership development. A two-day workshop was organized in Budapest on the 24-25th of October. Védegylet, representing civil society, also participated in the event.
Best practices and key factors that contribute to successful partnerships were presented and discussed by four international organizations: EIT Climate-KIC, International Sustainability, and Carbon Certification, EIP-Agri and the Transnational Institute. One of the key components, for instance, is to find tailor-made, context-specific solutions with a territorial and holistic approach considering the needs of all stakeholders instead of adopting the ’one-size fits all’ approach. Moreover, it is essential that all actors are involved in the knowledge co-creation process in order to get to know each other’s specific objectives, problems, and benefits from the partnership which builds trust between the stakeholders.
The workshop resulted in the creation of three concrete project ideas involving multi-stakeholder partnerships that are fit to be implemented in one of the countries of the European and Central Asian region.

twitter

1 day ago
Do you want to know more about the #FAORegionalDialogue on Partnerships for Sustainable Food and Agriculture held in Budapest on 24-25 October? Please visit our website https://t.co/N5ecy2J8Ur https://t.co/XgU3hBJorQ BOND_project_EU photo

Zaměřen na

Snímky z projektu BOND