About BOND

Bringing Organisations & Network Development to higher levels in the Farming sector in Europe

BOND anerkjenner den grunnleggende rollen som bønder spiller for miljømessig og økonomisk bærekraft i landbrukssektoren i Europa, og i tillegg betydningen av måten de organiserer seg på for Europas matvarer og landskaper. BOND skal bidra til å vise, styrke og organisere det store potensialet for felles tiltak og bygging av nettverk mellom individer, grupper og landbruksbedrifter, særlig med tanke på land med lav organisasjonsgrad, for å bidra til utvikling av sterke, dynamiske og effektive organisasjoner som har en stemme og en rolle i utvikling av politikk

Events

Les mer om BOND-prosjektet

Å bygge kollektive tiltak i den europeiske jordbrukssektoren ...

| SE HVA ER NESTE

Oppdag hvordan du kan bidra til dette prosjektets suksess!


PROJECT PARTNER

17 partners from 12 european countries

60
REPRESENTATIVES
6
STUDY TOURS
20
CASE STUDIES
34
COUNTRIES REACHED

Facebook

BOND Project
BOND Project4 weeks ago
Some news on the National workshop organized in Bergerac (Dordogne, France) on the 15, 16 and 17th of July.

The BOND French national workshop took place in Bergerac (Dordogne) the 15, 16 and 17th of July. The raised issue was:” Rescaling of economic value chains at territorial levels in France and Europe: do we speak the same (collective) language?”

One stake for the development of collective organizations in France is their capacity to find partners at European level also willing to develop their support to community/small-scale collective organizations for the autonomy and the development of familial-type farms.

The European dimension was the first specificity of this national workshop, the other being the fact that it took place during the “European Controversies of Bergerac”, an event focused on society and agriculture-linked issues.

4 partners organizations of Bond project, from Romania, Hungaria, Portugal, and Spain, attended this workshop, moderated by our partner from FAO. Fruitful talks led to recommendations and to a proposal for a co-signed Memorandum of Understanding.

FOCUS ON

BOND PROJECT IMAGES