Om BOND

Bedre Organisering & Nettverksbygging i Den europeiske landbrukssektoren

BOND anerkjenner den grunnleggende rollen som bønder spiller for miljømessig og økonomisk bærekraft i landbrukssektoren i Europa, og i tillegg betydningen av måten de organiserer seg på for Europas matvarer og landskaper. BOND skal bidra til å vise, styrke og organisere det store potensialet for felles tiltak og bygging av nettverk mellom individer, grupper og landbruksbedrifter, særlig med tanke på land med lav organisasjonsgrad, for å bidra til  utvikling av sterke, dynamiske og effektive organisasjoner som har en stemme og en rolle i utvikling av politikk.

Events

les mer om BOND - prosjektet

Building collective action in the European farming sector...

PROSJEKT PARTNER

17 partnere fra 12 europeiske land

60
REPRESENTANTER
6
STUDIETURER
20
CASESTUDIER
34
LAND NÅDD

Facebook

twitter

FOKUS PÅ

BILDER FRA BOND-PROSJEKTET