A BOND megközelítés

A BOND project öröksége az lesz, hogy egész Európában a gazdák és földhasználók számára közép és hosszú távon a következőket ajánlja fel:

Gyakorlati eljárások, módszerek és eszközök készletét (képzési modulokkal), melyek könnyen hozzáférhetőek és felhasználóbarát jellegűek. A társadalmi tőke szervezeten belüli (kötődések), és a szervezetek közötti megerősítését (összekötetések teremtése), valamint a társadalmi tőke összekapcsolását más területek képviselőivel.

Egy speciális játékos technikát fejlesztünk a célból, hogy döntéshozókkal tudjanak dialógust kialakítani.

Ezen eszközök birtokában, a gazdálkodás, vagy területgazdálkodás, természeti erőforrás-gazdálkodás ágazatában bármely egyénnek, szervezetnek, vagy csoportnak hozzáférése lesz egy Menühöz, melyben gyakorló partnerek által tesztelt recepteket talál (video beszámolókat is beleértve) egész Európából, hogy lépésről lépésre irányítsa és kísérje őket, amikor eldöntik, hogy részt vesznek és kihasználják a gazdálkodás és tájhasználat más szereplővel való együttműködés szinergiáit.

A BOND megerősíti az egyének tudását és képességeit, és bemutatja a különböző események során felmerülő ajánlásokat a kiválasztott országok többszereplős tanácskozásainak és fórumainak.
A politikai döntéshozók, a civil társadalom szereplőinek, a magánszektor és más kulcsfontosságú érdekelt felek bevonásával az együttműködés ilyen új formáiba, a piacoktól továbbra is kizárt mezőgazdasági termelők és földgazdálkodók, képesek lesznek újra labdába rúgni. Azzal, hogy szót kapnak a politikai döntéshozatalban, ez hozzájárul a „játékszabályok” javításához, és megteremti a feltételeket, hogy optimalizálják ezt a hozzájárulást az európai mezőgazdasági ágazat fejlődéséhez.

Kötődések

Csoporton belüli kapcsolatok a gazdálkodók és a tájhasználók között a szervezeteken belül.

Szoros szolidaritási kötelékek a gazdálkodók és a természeti erőforrások kezelő között, az alulról induló kezdeményezések és az önsegítő csoportok között, helyi egyesületek és szövetkezetek között ami az erős vidéki szervezetek fejlődésének alapja.
A kötődő kapcsolatokon keresztül a gazdák önbizalmat és tudást szereznek saját problémáik megértéséhez, megalapozott döntések meghozatalához és a közös cselekvéshez. A kötődési kapcsolatok lehetővé teszik a gazdák és tájhasználók számára, hogy közösen dolgozzanak ki megoldásokat és alkossanak stratégiát a változással való megbirkózásra. Önmagában a kötődésen túl a szereplőknek ki kell alakítaniuk egyfajta tulajdonosi tudatot a szervezetükről. A dokumentált jó gyakorlatok arra emlékeztetnek, hogy a kölcsönös előnyökkel járó közös küldetés, a közös értékek, és a tagok elkötelezettsége kritikus tényezők a kötődő kapcsolatok fenntartásának sikerében a gazdálkodó illetve területhasznosító szervezetek formájában.

Átívelő kapcsolatok

Csoportok közötti kapcsolatok a gazdálkodók és a természeti erőforrások kezelői, valamint a szorosan kapcsolódó csoportok között a csúcsszervezetek létrehozása érdekében.

A széttagolt és távoli egységekben való szétszórtságuk miatt az önsegítő és alulról szerveződő csoportok, a helyi egyesületek és szövetkezetek, a gazdálkodók és a területgazdálkodók szervezetei gyakran nehézségekkel néznek szembe a piacra lépés és a politikai döntéshozatali folyamatok befolyásolása terén.

A csoportok között átívelő kapcsolatok összekapcsolják a hasonló gazdálkodói és területgazdálkodói csoportokat, hogy nagyobb szervezeteket hozzanak létre termelői uniók, szövetségek és hálózatok formájában. Az átívelő kapcsolatok révén a különböző szervezetek gazdái és természeti erőforrás-kezelői összevonhatják eszközeiket és kompetenciáikat a piaci akadályok leküzdése, a nagyobb piaci részesedések megszerzése és a jobb minőségű információhoz hozzáférés érdekében.
A nagyobb tárgyalóképesség viszont jobb üzleti feltételeket és nagyobb befolyást jelent más szereplők felett.

Összekapcsolás

Csoporton kívüli kapcsolatok a szervezetek, a nagy piaci szereplők és a politikai döntéshozók között.

A teljes hatékonyság érdekében a gazdálkodók és a területgazdálkodók szervezeteinek kapcsolatba kell lépniük a külső gazdasági és politikai szereplőkkel, például a vállalkozásokkal és a kormányzati szervekkel. A gazdasági szereplőkkel való szoros kapcsolatok révén a gazdák és a tájgazdálkodók hozzáférést nyerhetnek a nemzeti és a nemzetközi piacokhoz.

A politikai döntéshozókkal való összekapcsolódás elősegíti a szereplők számára a megfelelő környezet és feltételek megteremtését a szervezeteik fenntartható fejlődéséhez és kibontakozásához.

A siker érdekében a gazdák, a földgazdálkodók, a piaci szereplők és a politikai döntéshozók közötti kapcsolatoknak pozitív összegű játékot kell eredményezniük, amelyben minden partner megállapodik abban, hogy együttműködnek közös érdekeik érvényesítése, a nyereség elérése és növelése, valamint az előnyök és kockázatok megosztása érdekében.