The BOND Project

A gazdák és földhasználók kulcsszerepet játszanak az európai mezőgazdasági szektor környezeti és gazdasági fenntarthatóságában. A munkájuk megszervezésének, hálózatosodásának, együttműködésének módja, valamint az egyéni és a közös munkavégzés megszervezésének képessége – egymást erősítve – lényegesen befolyásolhatja Európa élelmiszer előállításának és tájképeinek jövőjét. Ezen projekt célja, hogy a szerveződés és hálózatosodás magasabb szintre emelését segítse elő és hosszú távon egészségesebb, termelékenyebb és harmonikusabb mezőgazdaságot alakítson ki Európában.

Ezen távlati célok mentén a BOND általános célkitűzése, hogy közvetlenül hozzájáruljon a kiválasztott országokban az egyéni, csoportos és szervezetbe szerveződött mezőgazdasági termelők és földhasználóknak nagy lehetőséget magában rejtő kollektív fellépésének és hálózatba szervezésének felszabadításához, megerősítéséhez és megszervezéséhez, azért, hogy erős, dinamikus és hatékony szervezeteket hozzanak létre, amelyeknek hangjuk és helyük van a szakpolitikai tervezésben. Másokkal való együttműködésből fakadó előnyök, a több szereplővel folytatott interakciók kiterjesztése révén a projekt elősegíti az emberi jólét, a tájkép-gazdálkodás, a mezőgazdasági növekedés és az erőteljes társadalmi tőke előmozdítását Európa szerte.

SO | Specific Objectives

This will be achieved through a series of specific objectives (SO) as follows:

SO.1 Megoldások felvázolása, kapcsolati tőke kialakítása gazdák, földhasználó csoportok számára az emberek közötti összetartás és bizalom kialakítása érdekében.

A BOND európai esettanulmányokon és sikertörténeteken alapuló megoldásokat dolgoz ki, hogy az egyéni, csoportos és szervezetbe szerveződött mezőgazdasági termelőket és földhasználókat tanítsa, inspirálja, ösztönözze és útmutatást adjon a mezőgazdasági ágazatban való kollektív tevékenység folytatására. A BOND számos konkrét megoldást és kapacitásépítő eszközt kínál hatékony szervezetek létrehozása kezdeti lépéseinek kidolgozására, különös tekintettel a csoportokon belüli kohézió fejlesztésére.

SO.2 Különböző szervezeteket képessé tenni arra, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz, hidat nyitni, hogy nagyobb hálózatot építsenek (értékláncok, szövetkezetek, csúcs szervezetek), megérteni a közös fellépést akadályozó hozzáállásokat, gyengeségeket és fenntartásokat.

A BOND az egyetemek és a végfelhasználók által közösen kidolgozott módszertanával azonosítja az európai mezőgazdaságban a kollektív fellépést befolyásoló hozzáállásokat, korlátokat és visszatartó erőket. Az eredmény megmutatja majd, hogy milyen eszközöket és módszertanokat kell kifejleszteni, amelyek a végfelhasználók igényeit és törekvéseit legjobban szolgálják. A különböző résztvevők egy sor nemzeti munkaértekezleten fognak együttdolgozni, többszereplős megközelítést követve, különböző szempontokból különböző szempontok szerint kezelve a kérdéseket, és ezáltal új ötleteket hoznak létre az innovatív megoldások feloldó erejével, amelyek a sok helyi szereplő kontextusában kerülnek adaptálásra. A BOND kapacitásnövelő modulokat kínál a partnerek hídjának áthidalására, hogy elérje az együttműködés magasabb szintjét.

SO.3 Kapcsolati tőke építése, a különböző érdekeltségű és erővel rendelkező szervezetek közötti kapcsolatok fejlesztése, köztük a kormányzattal, adományozókkal, egyetemekkel, privát szektorral fennálló kapcsolatok kialakítása annak érdekben, hogy a döntéshozatal során erősebb pozíciót lehessen elérni.

A BOND egy játékfelületet fog megalkotni, amellyel a gazdálkodókat és más befolyásos lévő szereplőket – például a politikai döntéshozókat – segítse abban, hogy leküzdjék a közöttük fennálló akadályokat és hatalmi egyensúlytalanságokat. Ez az új felület a gazdálkodókat és a földhasználókat segíti abban, hogy szilárdabb pozícióba kerüljenek a döntéshozatali arénában, miközben a politikai döntéshozókat is segíti abban, hogy jobban felismerjék az alulról jövő kezdeményezések jellemzőit. A két különböző érdekcsoport közötti áthidaló folyamat lehetővé teszi, hogy felfedezzék az egymás közötti kommunikáció innovatív módjait, egyenlő alapon, ezáltal fejlesszék a tőke összekapcsolását, fokozott elismeréssel, tisztelettel és hajlandósággal együttműködni a közös kihívásokkal szemben.

SO.4 A sokféle érdekelt és a jogszabályalkotók összehozása.

Olyan Kötelezettségvállalási és Megosztási stratégia kidolgozása és alkalmazása, amely a projekt során közösen fejlesztett tudást és kapacitást mobilizálja egyre növekvő számú csoport és szervezet számára, hogy a projekt hatását maximalizálja a projekt ideje alatt s azt követően.

Ezeken a konkrét célkitűzéseken keresztül a BOND öröksége közép- és hosszú távon, hogy Európa-szerte gazdáknak és földhasználóknak kínáljon praktikus eljárási rendeket, módszereket és eszközöket (képzési modulokkal), könnyen hozzáférhető és felhasználóbarát kapcsolatkeresési, kapcsolatépítési és kapcsolattartási képességeket egy erős és hatékony kollektív szervezetek létrehozása érdekében. Speciális játéktechnika kerül kialakításra a politikai döntéshozókkal való együttműködésre.

discover the project partners
12 european countries
17 partners

CONTACTS IN THE COUNTRIES

Visit the page of the single partner to know the details and the reference people