The BOND Project

Fermierii și proprietarii de teren, joacă un rol-cheie în sustenabilitatea ecologică și economică a sectorului agricol din Europa. Modul în care acestea se organizează și se reunesc, precum si capacitatea acestora de a combina munca individuală și colectivă, precum consolidarea reciproca, vor influența critic viitorul Europei in domeniul alimentatiei.
Scopul acestui proiect este cresterea unor niveluri mai inalte de organizare și de a crea rețele și de a dezvolta pe termen lung un sector agricol European mai sănătos, mai productiv și mai armonios.

În această perspectivă, obiectivul general al proiectului BOND este de a contribui în mod direct prin accelerarea , consolidarea și organizarea acțiunilor colectivesi potentialul individual și de grup al agricultorilor și proprietarilor de teren din țările selectate din Europa, în vederea creării unor organizații puternice, dinamice și eficiente, care să aibă o voce și un loc în elaborarea politicilor. Prin beneficiile colaborării cu alții, extinderea interacțiunilor cu mai mulți actori, proiectul va contribui la promovarea bunăstării umane, a gestionării landsafturilor, a creșterii economice și a unui capital social puternic în întreaga Europă.

SO | Specific Objectives

This will be achieved through a series of specific objectives (SO) as follows:

SO.1 Elaborarea soluțiilor și crearea unui capital de legătură în cadrul grupurilor de fermieri și gestionari de terenuri, care să asigure coeziunea și încrederea în rândul oamenilor.

BOND va elabora soluții din studiile de caz și din istoriile de succes din întreaga Europă, pentru a oferi lectii de învățat, a inspira, a motiva și îndruma indivizi, grupuri și entități ale agricultorilor și gestionari de teren care se angajează în acțiuni colective în sectorul agricol. BOND va oferi o serie de soluții concrete și instrumente de consolidare a capacităților pentru a dezvolta pașii inițiali de creare a unor organizații eficiente, cu accent pe dezvoltarea coeziunii în cadrul grupurilor.

SO.2 Permiterea diferitelor organizații să se apropie mai strins, creaind capital de legătură pentru a forma rețele mai mari (lanțuri de valori, cooperative, corpuri de producatori), atitudini de înțelegere, deficiențe și constrângeri care împiedică acțiunea colectivă.

BOND va identifica atitudinile, constrângerile și dezavantajele care influențează dezvoltarea acțiunii colective în sectorul agricol din Europa, prin metodologia sa, co-dezvoltată între utilizatorii finali și mediul academic, fiind aplicata de diferitele grupuri din întreaga Europă. Prin rezultatele obtinute vom informa dezvoltarea instrumentelor și metodelor care răspund cel mai bine nevoilor și aspirațiilor utilizatorilor finali. Diferitele grupe vor lucra împreună într-o serie de ateliere naționale, urmând o abordare multi-actori, abordând problemele din diferite puncte de vedere cu perspective diferite, aducând astfel idei noi cu puterea de rezolvare a soluțiilor inovatoare adaptate la nenumăratele localități contexte. BOND va oferi module de consolidare a capacităților pentru a supraviețui entităților de la egal la egal pentru a atinge niveluri mai inalte de agregare.

SO.3 Crearea legăturii de capital, dezvoltarea de legături cu entități cu diferite interese și puteri, inclusiv guvern, donatori, mediul academic, sectorul privat, pentru a ajunge la o poziție mai puternică în luarea deciziilor.

BOND va elabora o interfață de jocuri, care va ajuta la depășirea barierelor și dezechilibrului dintre agricultori și actori mari, cum ar fi factorii de decizie politică. Această interfață nouă va ajuta fermierii și gestionarii de terenuri să ia o poziție mai fermă în arena decizională, ajutând, în același timp, factorii de decizie să înțeleagă mai bine realitățile funciare. Acest proces de corelare între două grupe diferite va permite explorarea unor modalități inovatoare de a vorbi unul cu celălalt, pe principii egale, dezvoltând astfel legături de capital, recunoașterea, respectul și dorința de a colabora pe probleme comune.

SO.4 Angajarea multi-actori și factori de decizie politică.

Proiectarea și implementarea unei strategii de implicare care mobilizează cunoștințele și capacitățile co-dezvoltate pe tot parcursul proiectului, într-un proces participativ, cu un număr tot mai mare de grupuri și entități, pentru a maximiza impactul în cadrul și după periada de implemenare a proiectului.

Prin obiectivele specifice, BOND va oferi agricultorilor și gestionarilor de teren din Europa, pe termen mediu și lung: un set de procese, metode și instrumente practice (cu module de formare), ușor accesibil și prietenos in utilizare, să creeze conectiuni (în interiorul), de a crea capital, de a crea organizații colective dinamice, puternice și eficiente. O tehnică specifică de joc va fi concepută pentru a se angaja cu factorii de decizie politică.

discover the project partners
12 european countries
17 partners

CONTACTS IN THE COUNTRIES

Visit the page of the single partner to know the details and the reference people