Bond-undersøkelsen handler om kunnskapsutveksling

Det handler om å bygge nettverk og koblinger, og å lære mer om det å jobbe sammen (kollektiv handling) i landbrukssektoren i Europa. Målet er å bidra til en sunnere og mer harmonisert landbrukssektor i Europa.

Gjennom å styrke organisasjoner og nettverk
Gjennom å lære nye måter å jobbe sammen på

Velkommen til Bond-undersøkelsen!

Vi trenger deg! Vi trenger dine erfaringer, din kunnskap og din deling.
Vi vil høre din historie, positiv eller negativ. Begge deler er nyttig for å inspirere andre.
Ved å fylle ut dette spørreskjemaet, bidrar du til å utvikle sterke, dynamiske og effektive organisasjoner i landbrukssektoren i Europa.
Du vil også selv kunne dra nytte av å høre historien til andre!
Spørreskjemaet tar spesielt sikte på å samle informasjon rundt følgende spørsmål:

Hva har vært det drivende prinsippet for ditt initiativ?
Hva er de kritiske suksessfaktorene så langt?
Hvilken type tilrettelegging har vært viktig så langt?
Hvilken type tilrettelegging vil være kritisk å få til framover?

Når du har fylt inn spørreskjemaet, vil det bli gjennomgått, og samlet med andre casestudier og løsninger, slik at det blir tilgjengelig for alle på nettsidene til BOND.