Test the BOND model

in a lab experiment in Moldova

Model BOND, z wykorzystaniem narzędzi i metod opracowanych w poprzednich działałaniach, zostanie przetestowany w Mołdawii. Będzie to “laboratorium” do testowania i wspierania budowy kapitału społecznego w ramach tworzenia nowych “połączeń”, czyli budowania nowych więzi, w jednym kraju.

Eksperyment laboratoryjny w Mołdawii pozwoli na obserwację wdrażania projektu w jednym kraju, w środowisku wiejskim oraz we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego Mołdawii. To ćwiczenie będzie sprzyjać rozwojowi kapitału społecznego w Mołdawii, przyczyni się do wzmocnienia grup rolników, a także będzie przykładem dla innych krajów Europy, gdzie poziom aktywizacji i organizacji rolników jest niższy. Przykład ten będzie udokumentowany i pokaże, co można osiągnąć stosując metody i narzędzia opracowane w ramach projektu BOND, będąc dodatkowo w przyjaznym otoczeniu.

Analiza i przegląd szeregu przykładów i dobrych praktyk w Europie pomogą rolnikom zrozumieć jak poruszać się w ramach lokalnych systemów prawnych. Będzie to wsparcie w pokonywaniu przeszkód w podejmowaniu wspólnych działań.