Forum in Cordoba

Międzyregionalne forum zgromadzi 60. reprezentantów – uczestników wyjazdów studyjnych, partnerów projektu, osoby związane z realizają projekt oraz innych uczestników. Forum odbędzie się w Kordobie w Hiszpanii. Celem tego spotkania jest podsumowanie wyjazdów studyjnych (będą relacje i sprawozdania), wymiana doświadczeń z poznanych dobrych praktyk oraz zainicjowanie lokalnych planów działania na piziomach krajowych.

Elementem międzyregionalnego forum będzie 4-dniowy warsztat – ToT – Trening Trenerów, poświęcony zarządzaniu, rozwijaniu i prowadzeniu rolniczych organizacji. Forum i Trening Trenerów umożliwią spotkanie wszystkich uczestników projektu, wspólne poznanie się, nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń.

Training of Trainers

4-dniowy Trening Trenerów (ToT) to czas poświęcony zarządzaniu, rozwijaniu i prowadzeniu rolniczych organizacji. Pozwoli to uczestnikom zastanowić się nad rolą organizacji zrzeszajacych rolników, ich znaczeniem oraz procesem budowania takiej organizacji i wizji działania tejże organizacji.