De BOND enquête gaat over kennisuitwisseling.

Het gaat om netwerken, verbinden en meer leren over samenwerken (collectieve actie) in de agrarische sector in Europa.
Het doel is bij te dragen aan een gezondere en meer harmonieuze landbouwsector in Europa.

Door organisaties en netwerken te versterken.
Door nieuwe manieren van samenwerken te leren.

Dus welkom bij de BOND-enquête!
We hebben u nodig!

We hebben uw ervaringen en uw kennis nodig.
We willen uw eigen verhaal horen, positief of negatief, beide zijn nuttig om anderen te inspireren.
Door deze vragenlijst in te vullen, helpt u sterke, dynamische en effectieve organisaties in de agrarische sector in Europa te creëren.
En u kunt ook profiteren van het horen van de verhalen van anderen!
De vragenlijst wil met name informatie verkrijgen over de volgende vragen:

Wat waren de voornaamste drijfveren van uw initiatief?
Wat zijn de cruciale succesfactoren tot nu toe?
Wat voor zinvolle facilitatie heeft het tot nu toe gekregen?
Welk type toekomstige facilitering wordt van cruciaal belang geacht?

Nadat u deze vragenlijst heeft ingevuld, zal deze worden beoordeeld en in een informatiebank van case-studies en oplossingen worden geplaatst die voor iedereen op de BOND-website openbaar toegankelijk is.