BOND produserte en REKKE publikasjoner, prosjektrelatert, for å fremme sosial kapital i Europa.

Fire av dem gjenspeiler resultatene av BOND Policy Roundtables som fant sted i Romania, Ungarn, Polen og Portugal. De kombinerer resultatene fra rundebordmøtene i tillegg til resultatene fra de 10 nasjonale BOND-samlingene i Romania, Frankrike og Moldova; Ungarn og Kroatia; Polen og Tsjekkia; og til slutt, Portugal og Spania. I tillegg er det utarbeidet en Land Management-publikasjon og en Synthesis General-publikasjon. Alle disse 6 publikasjonene sammenfatter lærdommen fra alle BOND-prosjektaktivitetene gjennom de tre prosjektårene (2017-2020), og gir anbefalinger til beslutningstakere innen mat- og jordbruk i hele Europa.

Tematiske publikasjoner er også utarbeidet; èn om det store mangfoldet av historier om kollektiv handling som eksponentielt vokser i The Barn, som er BOND Repository, en annen om spillteknikker og erfaringer som ble praktisert og utforsket med bønder, offetnlige tjenestemenn, privat sektor, frivillige organisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner, forskningsinstitusjoner i ulike BOND-aktiviteter og andre om spesifikke spørsmål om sosial kapital og kollektiv handling.

11 languages available