V rámci projektu BOND vznikla celá řada tématicky spjatých publikací určených k posílení sociálního kapitálu v Evropě.

Čtyři z nich odrážejí výsledky diskuzních setkání tzv. politických kulatých stolů, které se uskutečnily v Rumunsku, Maďarsku, Polsku a Portugalsku. Současně navazují na výstupy z těchto setkání z 10 národních workshopů rozčleňující jednotlivé státy do čtyř skupin Rumunsko, Francii a Moldávii; Maďarsko s Chorvatskem; Polsko s Českou republikou a jako poslední Portuglasko se Španělskem. Kromě toho byla vypracována publikace o hospodaření se zemědělskou půdou a souhrnná publikace projektových aktivit. Všech 6 publikací přináší poznatky projektu BOND získaných během 3 let trvání projektu (2017-2020) a skýtá doporučení v oblastech potravin a zemědělství pro politiky napříč volebními obvody v Evropě.

Dále vznikly i tématické publikace. Jedna se věnuje široké rozmanitosti příběhů kolektivních akcí, které postupně přibývají v sekci nazvané Stodola (The Barn). Další se věnuje herním technikám a zkušenostem, které byly trénovány a rozvíjeny se zemědělci, vládními úředníky, soukromým sektorem, nevládními organizacemi, občanskou společností, výzkumnými institucemi v rozličných aktivitách BOND a další se zaměřují na konkrétní otázky sociálního kapitálu a kolektivní akce.

Brožura ke stažení v českém jazyce

11 languages available