BOND 4th Introduction & Playful Lego

A projekt a mezőgazdasági termelők és a politikai döntéshozók számára újfajta megoldásokat mutat meg, olyan tevékenységekbe vonja be őket, amelyek elősegítik a közöttük fennálló kapcsolatok megértését és előmozdítását; konkrétan a „játszás”, a „játékok” és a „játékosítás” kereszteződésében a cél, hogy minél rugalmasabb megközelítést biztosítsanak a társadalmi tőke kiépítésének elősegítéséhez. Ez a játék megkönnyíti a társadalmi tanulást és interakciót. Ez az újfajta megközelítés hatékony módszereket kínál az egymással való együttműködésre, közös megoldások kidolgozására és az építő szövetségek előmozdítására. Ez egy holisztikus és részvételen alapuló megközelítés, amely biztosítja az érdekelt felek igényeinek figyelembevételét.

Lényegében a BOND Serious Play egy interaktív és játékos módszer a problémamegoldáshoz és a kritikus gondolkodási készségek fejlesztéséhez. A módszer alkalmazása segítő környezetet eredményez, amely megkönnyíti a a felek egymás közötti párbeszédét. A Bond Serious Play egy olyan eszköz, amely a LEGO® SERIOUS PLAY® módszertanból származik, amely a The Lego Group által létrehozott módszer.

A LEGO® SERIOUS PLAY® egy olyan technika, amely javítja a csoportos problémamegoldást. A vizuális, hallási és mozgási készségek felhasználásával a módszer megköveteli a résztvevőktől, hogy tanuljanak és meghallgassák egymást, és hogy minden résztvevő ki tudja fejezni gondolatati. A módszer megosztott, közös nyelvként szolgál, kultúrától vagy pozíciótól függetlenül. Ez egy olyan módszer is, amelyhez képzett LEGO® SERIOUS PLAY® segítő szükséges.

Ez a játékfajtát és a többi másikat is Portugáliában, Magyarországon, Romániában és Lengyelországban megrendezésre kerülő négy regionális kerekasztal rendezvény során használják. A régiók: Dél-Európa, Kelet-Európa, Közép-Európa és észak-Európa. Minden regionális kerekasztalra 20 résztvevőt fognak meghívni, gazdákat és földhasználókat, jogalkotókat és politika döntéshozókat és más, az adott témában érdekelt feleket. A találkozók rendkívül interaktívak lesznek, különféle szinteken létesítendő kapcsolatok és szövetségek kialakítása érdekében, valamint hogy jobban megértsük a gazdálkodási és földgazdálkodási problémáit. A korábbi munkacsomagok tapasztalatai alapján a politikai döntéshozók részére javaslatok és ajánlások listáját fogják kidolgozni, amelyet széles körben meg fogunk osztani és megküldjük az EU politikai döntéshozók részére is.

A BOND csapat egyik találkozójának alkalmával a LEGO® SERIOUS PLAY® metodikát a részt vevők tesztelték.