Během kulatých stolů o politice poskytnou speciální herní techniky vyvinuté v rámci projektu BOND styčnou plochu k usnadnění procesu vytváření partnerství a koalic. Výsledkem bude příprava konkrétních dohod ve formě 8 “Memorand o porozumění” pro kolektivní činnost ve specifických oblastech. Ta má probíhat během projektu a po jeho dokončení. Memoranda budou dojednána mezi skupinami zemědělců/správců zemědělské krajiny, dalšími klíčovými aktéry a politiky.