Tijdens de rondetafelgesprekken over beleid zullen door BOND ontwikkelde speciale gaming-technieken het creëren van allianties en coalities ondersteunen. Dit zal resulteren in specifieke overeenkomsten in de vorm van 8 “Memoranda of Understanding” voor collectieve actie op specifieke gebieden, die tijdens en na de voltooiing van het project worden uitgevoerd. Deze memoranda worden afgesloten tussen groepen boeren/grondbeheerders, andere belangrijke belanghebbenden en beleidsmakers.