I de politiske rundebordsmøtene vil spillteknikkene som er utviklet gjennom BOND, bli brukt for å legge til rette for nettverksbygging og samarbeid. Dette skal resultere i 8 avtaler som konkretiserer samarbeid på spesifikke områder, inkludert aktiviterer under og etter at prosjektet er ferdig. Samarbeidsavtalen skal signeres av bønder, andre interessegrupper og politikere.