Do realizacji okrągłych stołów będą opracowane specjalne techniki “gier”, które bedą umieszczone na platformie internetowej. To ma ułatwić negocjacje, rozwmowy, współdziałanie. W tym działaniu opracowanych zostanie 8 konkretnych porozumień w tzw. “Memorandum of Understanding” poświęconych wspólnym działaniom w określonych dziedzinach (realizowanych w trakcie jak i po zakończeniu projektu). Memoranda będą uzgodnione pomiędzy grupami rolników /zarządców gruntów oraz innymi kluczowymi interesariuszami i decydentami.