10 krajowcyh warsztatów

Portugalia - Mołdawia - Rumunia - Czechy - Węgry - Polska - Włochy - Hiszpania - Wielka Brytania - Francja

Działanie polegające na organizacji 10 krajowcyh warsztatów tematycznych (Portugalia, Mołdawia, Rumunia, Czechy, Węgry, Polska, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja) dla różnych uczestników, z trzema głównymi tematami: zrównoważone rolnictwo, dostęp do rynków i zrównowazony rozwój środowiska. Inne tematy to: dostępność kredytów, dostęp do zasobów naturalnych, siła wspólnego działania, działanie grupowe i budowa strategii działania, sieciowanie i budowa sieci współpracy.