BOND vyvíjí participační metodiku mezi hlavními aktéry (zemědělci, akademickou sférou, politiky, občanskou společností, obchodními společnostmi, environmentalisty, spotřebiteli apod.), kteří jsou angažovaní a zapojení do projektu, což jim umožňuje analyzovat své vlastní postoje, omezení a slabiny. To bude základem pro rozvoj nástrojů a metod pro budování schopností a dovedností, které jsou s to lépe reagovat na jejich potřeby a snahy.

Participační přístup umožní organizacím zemědělců postavit se do čela procesu hospodářských a společenských změn v jejich organizaci i regionu či v příslušném odvětví. Bude se postupovat krok za krokem, a to následovně:

1

vlastní hodnocení organizačního výkonu včetně identifikace technických slabin

2

příprava společné vize do budoucnosti

3

výběr možných řešení a formulace strategií a akčních plánů umožňujících dosažení společné vize

Podle výsledků tohoto sebehodnocení, vizí a plánu činnosti připraví partneři projektu a zapojené organizace společné vyhodnocení stávajících nástrojů a metod (OSN, akademický sektor, občanská společnost, další zúčastnění) a vypracují a přizpůsobí nové nástroje a metody tak, jak bude nezbytné a důležité pro reakce na potřeby a snahy hlavních aktérů, kteří čerpají výhody projektu, zejména s ohledem na zefektivnění řízení, správy, vedení a koordinované činnosti mezi jednotlivými skupinami s cílem dosáhnout vyšších úrovní integrace a činnosti.

Hlavní aktéři se sejdou na 10 národních workshopech s jasnější představou o příležitostech (řešeních) a omezeních (postoje, zábrany) a s novými dovednostmi a schopnostmi znovu posoudit místní možnosti i způsob, jak je přepracovat v souladu s potřebami místního prostředí.