A BOND olyan részvételen alapuló módszertant dolgoz ki az elkötelezett érintettek között (gazdák, kutatók, döntéshozók, civil szervezetek, vállalkozások, fogyasztók, stb), amelyek segítik az önvizsgálatot a különböző hozzáállások, gyenge pontok és akadályok területén. Ezekre alapozva kerülnek majd kidolgozásra a kapacitás javító eszközök és módszerek; melyek jobban képesek az érintettek igényeire és lehetőségeire reagálni. A részvételen alapuló módszertan lehetőséget biztosít a gazdák szerveződéseinek, hogy gazdasági és társadalmi változást érjenek el a szervezeten belül és annak környezetében is (pl. a gazdasági szektoron belül).

1

the self-evaluation of organizational performance including the identification of technical weaknesses

2

the development of a shared vision for the future

3

the choice of possible solutions and the definition of strategies and action plans allowing the implementation of the shared vision

A BOND kidolgozott egy bevonáson alapuló módszertant, amely a helyi szinten történő kapcsolatépítési és együttműködési folyamatok előmozdítására irányul és különféle kontextusokban alkalmazható. Ez a módszer akkor is alkalmazható, ha nincsenek gazdálkodói csoportok, és akkor is, ha jól szervezett és aktív gazdálkodó csoportok vannak jelen. Mindkét esetben hasznos a kapcsolatépítési folyamatok kialakításához vagy megerősítéséhez, valamint az együttműködési stratégiák kidolgozásához vagy megerősítéséhez, amelyek elősegítik a gazdálkodói szervezetek együttes fellépését.
A bevonáson alapuló módszertan különböző lehetséges útvonalakból indul, a folyamat kezdőpontjától függően (azaz akár a szervezettségi szint szempontjából, akár a közösséget szervezők kapacitása alapján). Ez magában foglal néhány keresztirányt is, amelyeket minden lépésben figyelembe kell venni, valamint azt is, hogy egy fejlődési folyamat nem minden esetben egyenletesen

Az alábbi lépésről-lépésre történő megközelítés javasolt:

Az alábbi lépésről-lépésre történő megközelítés javasolt:
Mivel a társadalmi folyamatok sokkal összetettebbek, mint célok és lépések összessége, a horizontális kérdéseket belefoglalják minden kapcsolatépítési és együttműködési folyamat érzelmi és társadalmi dimenzióinak gondozása érdekében, amelyeket a következő ábra rózsaszínű jelzéssel jelöl.

Mivel a társadalmi folyamatok soha nem lineárisak, javasoljuk minden lépés komplex jövőképének beillesztését annak érdekében, hogy a módszertani utat hozzáigazítsák az érintett társadalmi csoport valós helyzetéhez és igényeihez. Vagyis minden lépésnél, azaz a diagnózisnál a másik lépésben szereplő eredmények (azaz jövőkép és tevékenységek) természetesen megjelennek, amelyeket támogatni kell és beépíteni.

2018 december és 2019 január között, a BOND projekt keretében számos műhelymunka került megrendezésre 8 országban, ahol a résztvevő gazdáknak lehetőségük nyílt kapcsolatokat építeni és megvizsgálni a közös fellépés és érdekérvényesítés akadályait. A műhelymunkák eredménye hozzájárult olyan kapacitás növelő eszköztár és módszertan kidolgozásához, melyek jobban figyelembe veszik a gazdák igényeit. Az alkalmazott módszerek segítettek azonosítani és megbeszélni azokat a hozzáállásokat és akadályokat, melyek korlátozzák a közös fellépés lehetőségét; valamint körülhatárolni azt a társadalmi teret; ahol a változtatáshoz szükséges, együttműködésre alapulú közös stratégiák kidolgozásra kerülhetnek.

First workshop_ENSecond workshop_EN

Second workshop_EN

A feltárt fő akadályok négy fő kérdéssel kapcsolatosak: