BOND ontwikkelt een participatieve methodologie voor betrokken belanghebbenden (boeren, academici, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties, bedrijven, milieudeskundigen, consumenten, enz.), waardoor deze een zelfanalyse kunnen maken van attitudes, beperkingen en zwakheden. Dit vormt de basis voor het ontwikkelen van instrumenten en methoden voor competentieontwikkeling die beter passen bij hun behoeften en ambities.

De participatieve aanpak stelt de boerenorganisaties in staat om een proces van economische en sociale verandering te leiden binnen hun organisatie en in de regio of in de sector waarin ze opereren. Een stapsgewijze benadering zal worden gevolgd:

1

de zelfevaluatie van de prestaties van de organisatie, inclusief de identificatie van technische zwakheden

2

de ontwikkeling van een gedeelde toekomstvisie

3

de keuze van mogelijke oplossingen en het bepalen van strategieën en actieplannen die de implementatie van de gedeelde visie mogelijk maken

Op basis van deze zelfevaluatie, visievorming en actieplan zullen de projectpartners en betrokken organisaties een gezamenlijke beoordeling maken van de bestaande instrumenten en methoden (VN, academische wereld, maatschappelijke organisaties, andere belanghebbenden) en nieuwe bouwen en aanpassen die tegemoet komen aan hun behoeften en ambities. Dit zal vooral management, leiderschap en gecoördineerde actie tussen verschillende groepen betreffen en gericht zijn op een hoger niveau van integratie en actie.

Beschikkend over een duidelijker perspectief van ontwikkelingsmogelijkheden (oplossingen) en beperkingen (attitudes, belemmeringen) en over nieuwe vaardigheden en het vermogen om lokale kansen opnieuw te doordenken en de manier waarop ze op de lokale situatie kunnen worden afgestemd, zullen de stakeholders elkaar ontmoeten in 10 Nationale Workshops.