BOND utvikler en deltakende metodikk, for ulike interessenter (bønder, akademia, politikere, bedrifter, miljøorganisasjoner, forbrukere etc.). De reflekterer over holdninger, begrensninger og svakheter, og dette vil danne grunnlag for å utvikle metoder og verktøy som bedre kan møte deres ønsker og behov.

Den deltakende metodikken som brukes i prosjektet vil bidra til at bondeorganisasjoner kan lede an i arbeidet med økonomisk og sosial utvikling i sine organisasjoner, i deres region eller i deres sektor. Følgende steg-for -steg-prosess vil bli brukt:

1

Egenevaluering av egen organisasjon, inkludert identifisering av tekniske svakheter

2

Utvikle en felles visjon for framtiden

3

Velge ut mulige løsninger, strategier og aktivitetsplaner som skal bidra til å oppnå visjonen

Med bakgrunn i egenevaluering, visjon og handlingsplaner, vil prosjektpartnerne og andre organisasjoner ta en felles gjennomgang av eksisterende metoder og verktøy (FN, akademia, CSOs og andre interessenter). De vil utvikle og lage nye ved behov. Målet er å styrke styringen, ledelsen og å sikre samordning blant ulike grupper, for på den måten å kunne oppnå mer aktivitet og integrasjon.

Interessenter vil møtes i 10 nasjonale samlinger, etter å ha opparbeidet seg et klarere bilde av løsninger og begrensninger, nye ferdigheter og ny kunnskap om hvilke løsninger som kan finnes lokalt.