BOND dezvolta o metodologie participative intre diferite parti interesate (fermieri, academicieni, factori de decizie, societate civila, intreprinderi, ecologisi, consumatori etc) care sunt determinati si legati, permitandu-le sa-si asume o analiza proprie asupra atitudinilor, constrangerilor si slabiciunilor, care vor sta la baza dezvoltarii uneltelor si metodelor de capacitare pentru a raspunde mai bine propriilor nevoi si aspiratii.

Abordarea participativa va permite organizatiilor de fermieri sa conduca procesul de transformare economica si sociala in organizatiile proprii si in regiune sau in sectorul in care activeaza. Se va urmari un proces pas-cu-pas:

1

the self-evaluation of organizational performance including the identification of technical weaknesses

2

the development of a shared vision for the future

3

the choice of possible solutions and the definition of strategies and action plans allowing the implementation of the shared vision

BOND a dezvoltat o metodologie participativă orientată spre încurajarea proceselor de legare și legare la nivel teritorial și adaptabilă la diferite contexte. Indiferent dacă nu există grupuri organizate de fermieri, dacă există un grup de fermieri consolidat și activ pe un teritoriu, această metodologie este utilă pentru a construi sau a consolida procesele de legare și pentru a proiecta sau consolida strategiile de legătură pentru a favoriza, prin acțiune colectivă, abilitarea organizații de fermieri.

Metodologia participativă include diferite căi posibile, în funcție de punctul de plecare al procesului (din punct de vedere al nivelului organizațional, dar și din punct de vedere al forței care vor conduce procesul la început). De asemenea, include unele dimensiuni încrucișate care trebuie luate în considerare la fiecare pas, precum și o viziune neliniară a oricărui proces.

Se propune următoarea abordare etapizată:

BOND a dezvoltat o metodologie participativă orientată spre încurajarea proceselor de legare și legare la nivel teritorial și adaptabilă la diferite contexte. Indiferent dacă nu există grupuri organizate de fermieri, dacă există un grup de fermieri consolidat și activ pe un teritoriu, această metodologie este utilă pentru a construi sau a consolida procesele de legare și pentru a proiecta sau consolida strategiile de legătură pentru a favoriza, prin acțiune colectivă, abilitarea organizații de fermieri.

Deoarece procesul social este mult mai mult decât obiective și pași, sunt incluse probleme transversale pentru a avea grijă de dimensiunile emoționale și sociale ale fiecărui proces de legare și legare, care sunt semnalate în roz în următoarea figură.

Și pentru că procesul social nu este niciodată liniar, se sugerează încorporarea unei viziuni complexe a fiecărui pas pentru a adapta calea metodologică la contextul și nevoile reale ale grupului social implicat. Adică în fiecare etapă, adică la diagnostic, rezultatele incluse în celelalte etape (adică viziuni și acțiuni) vor apărea în mod natural, care trebuie să fie binevenite și încorporate cumva.

„În baza acestei propuneri, în lunile decembrie 2018 și ianuarie 2019, BOND a desfășurat mai multe ateliere în 8 țări diferite, unde fermierii angajați și conectați prin intermediul organizațiilor partenere BOND au întreprins o auto-analiză a atitudinilor, constrângerilor și punctelor slabe legate de acțiune colectivă.Rezultatele rezultate au constituit baza dezvoltării instrumentelor și metodelor de consolidare a capacității care pot răspunde mai bine nevoilor și aspirațiilor lor. Instrumentele puse în aplicare în cadrul acestor ateliere au permis identificarea și discutarea atitudinilor, constrângerilor și barierelor pentru încurajarea acțiunii colective în contextul lor, precum și identificarea arenei sociale în care acestea ar putea proiecta strategii pentru încurajarea proceselor de acțiune colectivă în fiecare țară.

Instrumentele implementate pot fi găsite în următorul link:

First workshop_EN

Second workshop_EN

Principalele bariere identificate sunt legate de patru probleme principale: