BOND PROJECT STRATEGY

Činnosti v oblasti projektu BOND, koncipované s cílem zvyšovat schopnosti zemědělců a správců zemědělské krajiny při kolektivním rozhodování, budování důvěry a zavádění účinných organizačních struktur, jsou procesem budování pevných vztahů mezi zemědělci v rámci lokálních organizací ve snaze dosahovat společných cílů.

Strategie pro realizaci projektu je založena na třech vzájemně se podporujících pilířích.

Společně tyto 3 pilíře umožňují nalézat řešení, lépe chápat přístupy ke spolupráci a společnému budování a udržování kontaktů, poskytovat politikům doporučení z pozice hlubšího vzájemného porozumění a budovat základy pro vyšší úroveň kolektivních činností v zemích s méně vyvinutou organizační strukturou.

WP.1

 „Učit se z úspěchu“ zahrnuje zjišťování, zdokumentování a poznávání případových studií s potvrzenou úspěšností výsledků; je obsaženo v sekci projektu VIDĚT.

WP.2

„Chápat přístupy – překonávání slabin a omezení“, což zahrnuje široké posouzení a rozbor přístupů, slabých míst a omezení (včetně potřeb a problémů) skupin ve vybraných zemích a navrhované budování schopností a další specifické metody a nástroje k zahájení přípravy podmínek pro účinné kolektivní činnosti (národní workshopy); nachází se v sekci projektu nazvané UČIT SE.

WP.3

„Prezentace pozice na politické scéně“, což zahrnuje nové způsoby propojování a interakce – prostřednictvím seriózní herní techniky – mezi zemědělci/správci zemědělské krajiny a politiky a vytváření společného způsobu myšlení a budování aliancí a koalic kolem speciálních oblastí zájmu (politické kulaté stoly); je obsaženo v sekci projektu nazvané VYJÁDŘIT SE.

preview of all project activities