BOND PROJECT STRATEGY

De acties van het BOND-project betreffen het proces van het opbouwen van sterke relaties tussen boeren binnen lokale organisaties om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De acties zijn gericht op het vergroten van de capaciteiten van boeren en grondbeheerders om collectieve keuzes te maken, op het opbouwen van vertrouwen en op het in het leven roepen van effectieve organisaties.

De implementatiestrategie van het project is gebaseerd op drie elkaar versterkende pijlers.
Deze drie pijlers tezamen bevorderen het vinden van oplossingen, het beter begrijpen van houdingen ten opzichte van samenwerking en netwerken, het verstrekken van aanbevelingen aan beleidsmakers met een beter wederzijds begrip en het leggen van een basis voor hogere niveaus van collectieve actie in de landen waar het organisatieniveau laag is.

WP.1

Leren van succes“; dit houdt in het identificeren, documenteren en bezoeken van praktijkvoorbeelden met bewezen oplossingen. Dit is het ZIEN-deel van het project.

WP.2

Inzicht in attitudes- Het Overwinnen van Zwakheden en Beperkingen“; dit houdt in het breed beoordelen en analyseren van attitudes, tekortkomingen en beperkingen (inclusief behoeften en problemen) van groepen in de geselecteerde landen, en de voorgestelde capaciteitsopbouw en andere specifieke methoden en hulpmiddelen om de voorwaarden te scheppen voor effectieve collectieve actie (nationale workshops). Dit is het LEREN-deel van het project.

WP.3

Het Verkrijgen van een Positie in Beleidslandschap“; dit houdt in het betrekken van nieuwe manieren van interface en interactie door middel van ‘serious gaming’, tussen boeren / grondbeheedrers en beleidsmakers en het creëren van gemeenschappelijk denken, allianties en coalities rond speciale interessegebieden (rondetafelgesprekken over beleid). Dit is het VERTEL-deel van het project.

preview of all project activities