BOND PROJECT STRATEGY

Aktivitetene i BOND-prosjektet er valgt ut for å øke bøndenes kapasitet til å ta felles valg, bygge tillit og etablere effektive organisasjoner. Det å bygge sterke relasjoner blant bønder i lokale organisasjoner, står sentralt.

Handlingsplanen er basert på tre gjensidig styrkende pilarer.

Til sammen legger de tre pilarene grunnlaget for at BOND skal komme fram til gode løsninger, gi en bedre forståelse for ulike holdninger til samarbeid og nettverk, gi anbefalinger til politikerne, og legge grunnlag for mer samhandling og felles innsats mellom bønder og politikere, spesielt i land der organiseringsnivået er lavt.

WP.1

Læring fra suksess: Innebærer å identifisere, dokumentere og besøke casestudier med gode resultater. Dette er “Se“-delen av prosjektet.

WP.2

Forstå holdninger – overkomme svakheter og begrensninger: Innebærer en bred gjennomgang og analyse av holdninger, svakheter og begrensninger, hos grupper i de utvalgte landene. Gjennom kapasitetsbygging og andre relevante metoder og verktøy skal en gjennom prosjektet skape rammer for effektive og felles aktiviterer (nasjonale workshops). Dette er “Lærings“delen av prosjektet.

WP.3

Sikre en posisjon i det politiske landskapet: Innebærer nye måter å samhandle på gjennom en spesialutviklet spillteknikk-metode for bønder og politikere. På den måten skal prosjektet bidra til å skape felles tanker, allianser og koalisjoner rundt utvalgte interesseområder, i runderbordsmøter med politikere. Dette er “Fortellings“-delen av prosjektet.

preview of all project activities