Forum in Cordoba

Toto meziregionální fórum dává prostor k setkávání 60 účastníkům studijních pobytů, partnerům projektu, přidruženým partnerům a dalším zúčastněným. Fórum se pořádá ve španělské Cordobě. Cílem je zhodnotit studijní cesty (budou se prezentovat a probírat jednotlivé výsledky a zkušenosti), vyměňovat si příklady dobrých postupů a zapojovat účastníky do cvičení k plánování konkrétních akcí (které se budou využívat lokálně, v účastnických zemích).

Součástí meziegionálního workshopu je 4-denní školení školitelů o řízení, řádném vedení a provozu zemědělských organizací. Meziregionální fórum a školení školitelů připraví půdu pro následné kroky projektu, propojí zúčastněné a zapojí různé zájemce a klíčové aktéry v řadě rozličných formálních i neformálních setkání a výměn informací s cílem rozvíjet vzájemné vztahy, výměnu zkušeností a dovedností.

Training of Trainers

4-denní školení školitelů o řízení, řádném vedení a provozu zemědělských organizací nabídne účastníkům možnost zamyslet se nad významem hodnot a zásad pro efektivní činnost zemědělských organizací s cílem poskytnout jim rámec a nástroje k pochopení a posouzení výkonu dané organizace, k pochopení procesu budování společné vize a formulování plánů činnosti.