Forum in Cordoba

Az interregionális fórum a tanulmányutak 60 kedvezményezettjét, a projekt partnereket és más érintetteket hozza össze Cordobában, Spanyolországban. A rendezvény célja a tanulmányutak tapasztalatainak közös feldolgozása, a jó gyakorlatok megosztás, illetve a résztvevők bevonása egy akcióterv készítésének a gyakorlatába, melyet később saját országukban, a helyi viszonyokhoz specifikusan tudnak használni.

Az interregionális fórum részeként 4 napos “Képzők Képzése” program (Training of Trainers- TOT) kerül megrendezésre a kormányzás, az egyenlőség és a teljesítmény területén mezőgazdasági szervezetek részére. Az interregionális fórum és a TOT program a projekt következő lépéseit alapozzák meg, melyek során a különböző érintettek, kulcsszereplők formális és nem formális keretek között tudnak majd találkozni, tapasztalatokat és készségeket megosztani.

Training of Trainers

A mezőgazdasági szervezetek kormányzása, egyenlősége és teljesítménye témáit felölelő 4 napos tréning lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy megvitassák azokat a központi értékeket és alapelveket, amelyek egy gazda-szervezet működéséhez szükségesek; valamint keretrendszert és eszközöket nyújt a szervezti működés megértéséhez, a közös jövőkép és akcióterv megalkotásához.