Forum in Cordoba

Het interregionale forum brengt de 60 deelnemers aan de studiereizen, de projectpartners, geassocieerde partners en andere belanghebbenden bij elkaar. Het forum is georganiseerd in Cordoba, Spanje. Het doel van dit evenement is om de studiereizen in kaart te brengen (resultaten en ervaringen zullen worden gepresenteerd en besproken), goede werkwijzen te delen en deelnemers te oefenen bij het maken van actieplannen (diein hun eigen land lokaal in de praktijk moeten worden gebracht).

De interregionale workshop omvat een 4-daagse training van trainers over bestuur, rechtvaardigheid en het presteren van boerenorganisaties.
Het interregionale forum en de training van trainers (TvT) bereiden vervolgstappen in het project voor die in een reeks formele en informele ontmoetingen zullen plaatsvinden; het verbinden van mensen, het aan boord brengen van verschillende kiesdistricten en belangrijke actoren en het ontwikkelen van relaties, uitwisselingen en vaardigheden.

Training of Trainers

De 4-daagse training van trainers over bestuur, rechtvaardigheid en het presteren van boerenorganisaties helpt deelnemers om na te denken over het belang van waarden en principes voor effectieve boerenorganisaties, en biedt een kader en een hulpmiddel om het presteren van de organisatie te begrijpen en te analyseren, om het proces van het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie te begriipen en de actieplannen te formuleren.