Forum in Cordoba

På forumet møtes de 60 representantene som deltok på studieturene, prosjektpartnere, og andre interesserte. Forumet holdes i Cordoba, Spaina. Målet med samlingen er å presentere og diskutere erfaringer fra studieturene, dele gode erfaringer og å planlegge aktiviteter som kan iverksettes lokalt, i deres hjemland.

Den interregionale samlingen inkluderer et firedagers kurs i styring og økonomi i bondeorganisasjoner. Gjennom det interregionale forumet og kursingen samles representantene og legger grunnlag for neste steg i prosjektet; de treffes på formelle og uformelle møteplasser, der de utvikler nettverk og deler kunnskap og synspunkter.

Training of Trainers

Gjennom kurset i styring og økonomi i bondeorganisasjoner, vil deltakerne få mulighet til å reflektere rundt viktigheten av sentrale verdier/prinsipper for effektive bondeorganisasjoner, de vil lære om rammeverk og redskaper som kan brukes til å forstå og analysere organisasjonsutvikling, og de vil lære å bygge en felles visjon og lage aktivitetsplaner.