Test the BOND model

in a lab experiment in Moldova

Het BOND-model, gedefinieerd door de toepassing van de bevindingen en hulpmiddelen die in de vorige activiteiten zijn ontwikkeld, wordt in Moldavië getest in een soort “laboratorium” voor het testen en bijstellen van de aanpak om verschillende vormen van sociaal kapitaal – het vermogen te verbinden, te overbruggen en te koppelen – te bevorderen in een bepaald land.

Het laboratoriumexperiment in Moldavië maakt het mogelijk om in een land, in een real-life omgeving, samen met het belangrijkste nationale beleidsvormingsagentschap in de landbouwsector (het ministerie van Landbouw en Voedselindustrie van de Republiek Moldavië) project activiteiten te testen. Deze oefening zal de ontwikkeling van sociaal kapitaal in Moldavië bevorderen en bijdragen aan de versterking van boerengroepen. Het zal ook een gedocumenteerd voorbeeld zijn voor andere landen in Europa waar het organisatieniveau laag is, en dat laat zien wat kan worden bereikt als er een stimulerende omgeving wordt geboden en methoden worden gebruikt die in het BOND-project zijn ontwikkeld.

Een participatieve analyse en een evaluatie van de regelgeving bieden een reeks voorbeelden en goede praktijken in Europa die kunnen bijdragen aan een meer stimulerend klimaat voor boeren en kunnen oplossingen bieden om wettelijke beperkingen, die een belangrijke belemmering vormen voor collectieve actie, te overwinnen.