Testing av BOND-modellen

I et lab-eksperiment i Moldova

“BOND-modellen”, som er et sett med verktøy og en arbeidsmetodikk som er utviklet gjennom tidligere arbeid , vil bli testet i Moldova. “Lab-eksperimentet i Moldova vil bli brukt for å teste ut og justere modellen. Målet er å styrke den sosiale kapitalen gjennom å bygge nettverk, knytte bånd og å koble sektorer sammen, i et utvalgt land.

Gjennom eksperimentet i Moldova vil den nye “BOND-modellen” testes ut med de mest sentrale politikerne i landbrukssektoren. Erfaringene vil bli brukt som et eksempel til etterfølgelse for andre europeiske land der organiseringsnivået blant bønder er lavt. Lab-eksperimentet kan brukes som et eksempel på hva som kan oppnås gjennom å legge til rette for et godt samarbeidsklima og ved å bruke metodene som er utviklet gjennom BOND-prosjektet.

Gjennom innspill (deltakende metodikk) og en gjennomgang av eksisterende reguleringer, vil programmet bidra til å samle eksempler på hvordan man kan finne lovmessige reguleringer som gir gode forutsetninger for bønder.