10 národních workshopů

Portugalsko - Moldavská republika - Rumunsko - Česká republika - Maďarsko - Polsko - Itálie - Španělsko - Velká Británie - Francie

Jedná se o přípravu 10 národních workshopů (v Portugalsku, Moldavsku, Rumunsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Itálii, Španělsku, Velké Británii a Francii) s účastí různých aktérů na třech tematických kulatých stolech: udržitelné zemědělství, přístup na trhy a environmentální udržitelnost. Dalšími příbuznými oblastmi diskuze a tématy k projednání jsou: přístup k bankovním úvěrům, přístup k přírodním zdrojům, význam koordinovaných postupů sdílením zdrojů a znalostí, význam propojování s vrcholnými orgány pro jisté služby/aktivity, využívání a zavádění procesů a kurzů školení, připravených pro účastnické skupiny s cílem pomáhat jim vytvořit si vlastní strategii, zajistit propojení přípravy plánů činnosti a dosažení vyšších úrovní kolektivní práce a propojování do špičkových orgánů působících v různých tématických oblastech.