Ti nasjonale workshops.

Portugal, Moldova, Romania, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Italia, Spania, Storbritannia og Frankrike

Det skal arrangeres ti nasjonale workshops der ulike interessegrupper skal jobbe sammen i tre tematiske rundebordsmøter, i Portugal, Moldova, Romania, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Italia, Spania, Storbritannia og Frankrike. Tre tema skal diskuteres på ulike rundebord: bærekraftig landbruk, markedstilgang, og miljømessig bærekraft. Andre relaterte tema som kan løftes fram, er tilgang på kreditt og naturressurser, nødvendigheten av koordinert innsats gjennom å samle ressurser og kunnskap, og hvordan kunnskapen som er spesielt utviklet gjennom dette arbeidet kan bidra til at deltakerne kan lage egne strategier og aktivitetsplaner for hvordan de kan styrke nettverkene sine og samle innsatsen, i møte med sentrale aktører.