4 kulaté stoly o regionální politice

Portugalsko - Maďarsko - Rumunsko - Polsko

Cílem kulatých stolů o regionální politice je rozvoj vzájemných styků a vztahů mezi zemědělci, “skupinami správců krajiny” a politiky i dalšími klíčovými aktéry na všech úrovních (od místní k regionální a národní až k úrovni EU), kteří mohou pomoci vzájemnému pochopení různých konkrétních situací (a někdy protichůdných světových názorů, logiky myšlení a zájmů) a jež mohou vést ke koordinaci akcí. Cíle vycházejí z participačních metod, jako jsou nové styčné plochy, sady nástrojů a platformy pro vzájemné pochopení a budování spojeneckých svazků.

Herní technika, která může v rámci projektu vytvořit nové styčné plochy mezi zemědělci a politiky, vyvine metody, jež bude možno využívat a zavádět v rámci 4 kulatých stolů o regionální politice ve vybraných regionech v Portugalsku, Maďarsku, Rumunsku a Polsku. Na každý kulatý stůl o regionální politice bude pozváno 20 účastníků zastupujících zemědělce/správce zemědělské krajiny a politiky a – bude-li to nutné – i další klíčové aktéry.

Setkání budou interaktivní a jejich výstupem se stane seznam doporučení. Ten bude široce distribuován nejen ve vybraných zemích, ale i mezi tvůrci EU politiky obecně.

Vyzkouší se tak zavádění nových přístupů a budování schopností a dovedností v rámci “laboratorního experimentu v Moldavsku.