4 regionale rondetafelgesprekken over beleid

Portugal - Hongarije - Roemenië - Polen

Het doel van de regionale rondetafelgesprekken over beleid is het op alle niveaus (lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau) ontwikkelen van verbanden en relaties tussen boeren, groepen grondbeheerders, beleidsmakers en andere belangrijke belanghebbenden, die wederzijds begrip van verschillende werkelijkheden (en soms tegenstrijdige wereldbeelden, logica en interesses) bevorderen en resulteren in gecoördineerde actie. Er worden participerende methoden gebruikt om elkaar te begrijpen en allianties aan te gaan, onder meer de nieuwe interfaces, toolkits en platformen.

De in het project ontworpen gaming-methode, die een nieuwe verbinding tussen boeren en beleidsmakers creëert, wordt gebruikt en toegepast in 4 regionale rondetafelgesprekken over beleid in de geselecteerde regio’s in Portugal, Hongarije, Roemenië en Polen. Voor elk rondetafelgesprek worden 20 deelnemers uitgenodigd die representatief zijn voor boeren, grondbeheerdere, beleidsmakers, en andere relevante belanghebbenden.

De bijeenkomsten zijn interactief en de uitkomst is een lijst van aanbevelingen die op ruime schaal beschikbaar zullen zijn in de geselecteerde landen en voor EU-beleidsmakers in het algemeen.

De implementatie van de nieuwe benaderingen en capaciteitsopbouw wordt getest in het “laboratorium-experiment” in Moldavië .