Fire regionale rundebordsmøter om politikk

Portugal, Ungarn, Romania og Polen

Målet med de regionale politikermøtene er å utvikle kontakt og relasjoner mellom bønder, politikere og andre sentrale interessenter på ulike nivå (lokalt, regionalt, nasjonalt og i EU). Gjennom en deltakende metodikk, skal det bygges plattformer, allianser og verktøy som kan sikre en bedre forståelse for hverandres ståsted. Målet er å legge til rette for at innsatsen blir mer koordinert.

Ved å ta i bruk spillteknikk skal man gjennom BOND-prosjektet teste ut nye måter å samarbeide på mellom bønder og politikere. Metodene vil blir brukt i fire regionale rundebordsmøter i Portugal, Ungarn, Romania og Polen. Til hvert møte vil det bli invitert om lag 20 deltakere (bønder og lokale/regionale politikere, samt andre relevante interessenter).

Møtene vil være interaktive og de vil resultere i en liste med anbefalinger. Anbefalingene skal gjøres tilgjengelige i utvalgte land og for EU-politikere generelt.

Møtene vil brukes for å prøve ut den nye metodikken, og som læringsgrunnlag for “lab”-eksperimentet i Moldova, som skal arrangeres senere.