4 mese rotunde cu privire la politica regională

Portugalia - Ungaria - România - Polonia

Scopul meselor rotunde cu privire la politica regională este de a dezvolta legături și relații între agricultori, grupuri de gestionari de terenuri și factori de decizie și alți actori cheie, la toate nivelurile (de la nivel local, regional, național și UE) înțelegerea diferitelor realități (și, uneori, viziuni asupra lumii, logică și interese conflictuale) și conducând la acțiuni coordonate. Se bazează pe metode participative, cum ar fi noile interfețe, seturi de instrumente și platforme pentru înțelegerea reciprocă și construirea de alianțe.

Tehnica jocurilor care poate crea o interfață nouă între agricultori și factorii de decizie elaborată în timpul proiectului va dezvolta metodele care vor fi utilizate și aplicate în 4 mese rotunde de politică regională în regiunile selectate din Portugalia, Ungaria, România și Polonia. În cadrul fiecărei mese rotunde cu privire la politica regională, vor fi invitați 20 de participanți, reprezentanți ai agricultorilor / administratorilor de terenuri și ai circumscripțiilor de elaborare a politicilor, precum și alți actori-cheie, considerați relevanți.

Reuniunile vor fi interactive și rezultatele vor fi o listă a recomandărilor puse la dispoziție pe scară largă în țările selectate și pentru factorii de decizie din UE în general.

Acesta va testa implementarea noilor abordări și consolidarea capacităților prin laboratorul” expimentat in Republicii Moldova .