6 studijních cest do 6 zemí

Nizozemí - Norsko - Francie - Itálie - Španělsko - Velká Británie

BOND uspořádá 6 studijních cest a návštěv vybraných klíčových míst v 6 zemích (v Nizozemí, Norsku, Francii, Itálii, Španělsku a ve Velké Británii) s cílem zprostředkovat osobní setkání, výměnu zkušeností a diskuse o jednotlivých postupech mezi aktéry, kteří již dosáhli vyšší úrovně propojení a řízení a kteří si tak vytvořili lepší pozici při vyjednávání a tvorbě politiky, a těmi, kteří se teprve zapojují do kolektivnější praxe, ať už jde o jednotlivce, skupiny, družstva a další subjekty v zemích, jejichž organizační úroveň je považována za nízkou.

Takové zkušenosti a vzájemné výměny pomohou celkem 60 zemědělcům a správcům zemědělské krajiny, včetně vedoucích skupin, zprostředkovatelů, prostředníků atd., kteří dokážou přenést do svých zemí znalosti a zkušenosti získané v průběhu studijních pobytů. Konkrétněji, tito lidé připraví materiály o studijní cestě v nejrůznějších formátech: zprávy, natočené rozhovory, videa, plakáty, fotoalba apod. Studijní cesty také přispějí k rozvoji užších styků mezi různými účastníky projektu a k budování sítí mezi jednotlivými regiony s využitím platforem sociálních médií.