6 study tours in 6 countries

Netherlands - Norway - France - Italy - Spain - UK

BOND organiseert 6 studiereizen en bezoeken aan de geselecteerde plaatsen in 6 landen (Nederland, Noorwegen, Frankrijk, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk), voor directe persoonlijke ontmoetingen en het delen van werkwijzen tussen, enerzijds, personen en groepen die succesvol zijn geweest in het verwerven van een sterkere positie in onderhandeling en beleidsbeïnvloeding en, anderzijds, degenen die bezig zijn met meer collectieve praktijken, of het nu individuen, groepen of coöperaties zijn in landen waar het organisatieniveau laag is.

In totaal 60 vertegenwoordigers van groepen boeren en grondbeheerders, inclusief groepsleiders, ondersteuners, enz., nemen deel aan de studiereizen om deze ontmoetingen en interacties aan te gaan. Zij nemen de kennis en ervaringen die tijdens de reizen zijn opgedaan mee.terug naar hun eigen land. Meer specifiek zullen deze vertegenwoordigers informatiemateriaal ontwikkelen waarin de bezoeken in verschillende vormen worden vastgelegd: verslagen, interviewverslagen, video’s, posters, fotobibliotheken, enz. De studiereizen zullen ook bijdragen aan het ontwikkelen van nauwere banden tussen de verschillende belanghebbenden en het creëren van interregionale netwerken, met behulp van sociale media.