34 mladých zemědělců a správců zemědělské krajiny

do 34 let ze 34 zemí

BOND uspořádá fórum pro 34 mladých zemědělců a správců zemědělské krajiny ve věku do 34 let ze 34 zemí. Fórum, které se bude konat ve střední/východní Evropě, nastíní budoucí směry v klíčových oblastech zemědělského sektoru. Nabídne prostor pro prezentaci různých vizí, potřeb a snah mladých lidí v Evropě a připraví plán do budoucnosti s doporučeními pro evropské politiky a ukáže tak cesty, jak rozvíjet sociální kapitál, zejména evropské mládeže. Z každé země bude vybrán mladý zemědělec, který bude hovořit za své kolegy. Úspěšný kandidát vzejde ze soutěže, ve které bude vyzván, aby formuloval jasnou strategii svých kolegů na následující témata:

VIDĚT

Jak “vidí”svou budoucnost z pohledu spolupráce s ostatními a v jakém prostředí

UČIT SE

Co se potřebují/chtějí naučit

VYJÁDŘIT SE

své cíle vyjádří či “vypoví” (písemně, umělecky, vizuálně, audio zařízením)