34 jonge boeren en grondbeheerders

onder 34 jaar uit 34 landen

BOND zal een Jeugdforum organiseren voor 34 jonge boeren/grondbeheerders jonger dan 34 jaar uit 34 landen.
Het Forum wordt georganiseerd in Midden-/Oost-Europa en zal richting geven aan de toekomst van belangrijke landbouw-thema’s. Het forum brengt visies, behoeften en aspiraties van de jeugd in Europa samen. Ook wordt een routekaart voor de toekomst ontwikkeld met aanbevelingen voor beleidsmakers in Europa die illustreert hoe sociaal kapitaal, met name bij de Europese jeugd, kan worden bevorderd. De jonge boer uit elk land, die de ‘stem’ van zijn leeftijdsgenoten overbrengt, wordt geselecteerd via een wedstrijd, waarin de deelnemers wordt gevraagd hun eigen afzonderlijke strategieën te presenteren over:

ZIEN

Hoe ze hun toekomst “zien” in termen van “werken met anderen” in welke omgeving

LEREN

Wat ze nodig hebben/willen “leren”

VERTELLEN

Hoe ze hun ambities zullen uiten of “vertellen” (geschreven, kunst, visueel, audio)