34 unge bønder

Under 34 år, fra 34 land

BOND skal organisere et ungdomsforum for 34 unge bønder under 34 år, fra 34 land. Forumet vil være i Sentral-/Øst-Europa, og skal bidra til å løfte fram viktige framtidige tema for landbrukssektoren. Forumet vil samle perspektiver, behov og ønsker blant europeiske ungdommer, samt lage et veikart med anbefalinger for europeiske politikere. Unge bønder skal representere unge stemmer i sitt land, og vil bli valgt ut gjennom en konkurranse, der de blir bedt om å presentere sine egne strategier for:

Hvordan de ser for seg å samarbeide med andre i framtiden?” in which environment

Hva de trenger og ønsker å lære?

På hvilken måte vil de formidle sine håp og drømmer (skriftlig, kunstnerisk, visuelt og/eller lydmessig)?