V této fázi se budou shromažďovat zásady, pravidla, podpůrná opatření s významem pro zemědělce ve snaze překonat omezení a zpřístupnit tyto informace zemědělcům a organizacím občanské společnosti.

Budou identifikována jednotlivá omezení a příkladné postupy v různých právních systémech se zaměřením na podpůrné právní a regulační prostředí a na ustanovení konkrétních předpisů v zemědělském sektoru. Bude se studovat právní terminologie a definice z hlediska rozdílu mezi obchodními předpisy, zemědělskou činností či působením občanských sdružení a kooperativním regulačním prostředí.

Mezi další případy probírané z pozice regulačního prostředí budou patřit kategorie zboží a služeb mimo výrobu jako takovou a zdanění zemědělských příjmů a systémy sociálního zabezpečení.