Bij deze actie worden uitgangspunten, regels en ondersteunende maatregelen die van belang zijn voor boeren om beperkingen te overwinnen verzameld. Informatie hierover wordt beschikbaar gemaakt voor boeren en maatschappelijke organisaties.

Beperkingen en goede praktijken in verschillende wettelijke contexten worden geïdentificeerd. De nadruk ligt daarbij op specifiek voor de landbouw geldende wet- en regelgeving. Wetstteksten en bepalingen over het onderscheid tussen handelsregulering, agrarische activiteiten of civiele activiteiten, regelgeving betreffend coöperaties worden bestudeerd.

Andere zaken die worden bekeken zijn de regelgeving voor goederen en diensten die verder gaat dan de productie als zodanig, de belasting van het agrarische inkomen en socialezekerheidsregelingen.