Anketa projektu BOND se týká výměny zkušeností

Spočívá ve snaze o budování sítí, propojování a získávání dalších znalostí a informací o spolupráci (kolektivní činnosti) v zemědělském sektoru v Evropě.
Cílem je přispívat k rozvoji zdravějšího a harmoničtějšího zemědělského sektoru v Evropě.

Posilováním organizací a sítí
Zvládáním nových způsobů spolupráce

Vítáme vás v anketě projektu BOND!

We need you! We need your experiences, your knowledge, your sharing.
We want to hear your own story, positive or negative, both are useful to inspire others.
By filling this questionnaire, you help create strong, dynamic and effective organizations in the farming sector in Europe.
And you will also benefit by hearing the stories of others!
The questionnaire aspires to mobilize particularly information around the following questions:

What have been the principle drivers of your initiative?
What are its crucial success factors so far?
What type of meaningful facilitation did it receive so far?
What type of future facilitation is thought to be of critical importance?

Once you fill in this questionnaire, it will be reviewed, and brought into a repository of case studies and solutions, to be accessed to everyone publicly on the BOND website.