Projekt zkoumá nové způsoby zapojování hlavních aktérů do aktivit, jež pomohou usnadnit pochopení a posílí jejich vzájemné vztahy. Úkolem projektu BOND bude nabídnout – ve střednědobém a dlouhodobém horizontu – zemědělcům a správcům zemědělské krajiny po celé Evropě sadu praktických procesů, metod a nástrojů (s výukovými moduly), snadno přístupných a uživatelsky přívětivých, jak budovat a podpořit schopnosti a dovednosti v propojování (v rámci sítě), jak překlenout (mezi sítěmi) a propojit (i mimo sítě) kapitál pro budování dynamických, silných a efektivních kolektivních organizací.

Zásadní herní politika

Bude vypracována konkrétní herní technika zaměřená na zapojení politiků. Při budování schopností a dovedností bude tento úkol využívat stávající iniciativy herní strategie, jako jsou Lego Seriousplay, GameChangers Design Thinking a PlayingForReal. Tento přístup zajistí kvalitnější způsoby spolupráce ve snaze přicházet se společnými řešeními a rozvíjet konstruktivní partnerství. Přístup bude holistický a participační s cílem zajistit, aby potřeby hlavnich aktérů byly zohledněny.