A projekt új utakat tár fel az érdekeltek közötti elköteleződés területén, amelyek megkönnyítik a megértést és elősegítik a kapcsolatok kialakítását. Ezeken a konkrét célkitűzéseken keresztül a BOND öröksége közép- és hosszú távon, hogy Európa-szerte, hogy a gazdáknak és földhasználóknak olyan praktikus eljárási rendeket, módszereket és eszközöket (képzési modulokkal) kínál fel, amelyek könnyen hozzáférhetőek, felhasználóbarát, képességeket fejleszt a kapcsolatkeresésben, -építésben és megtartásban, annak étdekében, hogy erős és hatékony kollektív szervezetek jöjjenek létre.

Komoly játékosság a politika alkotásért

A projekt során egy ún. speciális játéktechnika kerül kidolgozásra döntéshozókkal való együttműködés érdekében. Ebben a munkában meglévő stratégiai játékok, mint a Lego Seriousplay, GameChangers Design Thinking and PlayingForReal alkalmazására kerül sor a kapacitásépítés érdekében. Ez a megoldás lehetővé teszi hogy az emberek jobban tudjanak egymással együttdolgozni, közös megoldásokat tudjanak kialakítani és építő szövetségeket alakítsanak ki. Mindezt holisztikus és részvételi alapon teszik, amellyel biztosítják, hogy a résztvevők érdekei figyelembe legyenek véve.