Boeren, landbeheerders en hun organisaties zijn belangrijke spelers voor de economische, sociale en ecologische duurzaamheid van de landbouwsector in Europa. Verspreid in versnipperde productie-eenheden, worden kleine boeren geconfronteerd met hoge transactiekosten in concurrerende markten. Door nauwer samen te werken, zich te organiseren en netwerken te creëren, zullen zij schaalvoordelen, toegang tot informatie en kennis kunnen bereiken, natuurlijke hulpbronnen duurzaam kunnen beheren en politieke fora kunnen aangaan.

Doel
De EU BOND-projectactiviteiten voorzien in de creatie van een “menu à la carte” van relevante reeds bestaande of nieuw gecreëerde hulpmiddelen ter ondersteuning van continu leren en delen binnen de BOND-gemeenschap.

Het doel is om de boeren, landbeheerders en hun organisaties die al betrokken zijn of nieuw zijn opgericht via het BOND-project, methoden en hulpmiddelen te bieden voor sensibilisatie-, bewustmakings- en capaciteitsontwikkeling op het vlak van verbinden, overbruggen en koppelen. Het wil ook leiderschaps- en managementvaardigheden, dienstverlening en belangenbehartiging versterken.

De middelen omvatten een aantal verschillende thematische gebieden met betrekking tot boerenorganisaties op praktijkniveau en nationale en regionale platforms van boeren en landbeheerders om hen te ondersteunen bij het mobiliseren van groepen, strategisch opbouwen van organisaties, en beleidsdialoog over relevante kwesties.

De geselecteerde onderwerpen zijn de prioritaire thema’s die door de BOND-gemeenschap zijn geïdentificeerd tijdens de studiereizen, het Cordoba Forum en de training van trainers. Ook zijn deze thema’s onderwerp van dialoog en collectieve reflectie tijdens de 10 nationale workshops die in 2019 worden gehouden.

More specifically topics covered include:

search in the documents

Agroecology

YELLOW ARROW

Constructive dialogue

LIGHT-BLUE ARROW

Financial management

BLUE ARROW

Market access & development

ORANGE ARROW

Organizational development

GREEN ARROW

Cross-cutting issues

ARROW ICON MULTICOLOR