Prosjektet skal brukes for å utforske nye måter å engasjere interessenter i aktiviteter som skal bidra til å øke forståelse og fremme nettverk. BOND-prosjektet skal tilby lettfattelige og tilgjengelige metoder og verktøy, inkludert kursing, for europeiske bønder. Målet er å bygge kapasitet og samarbeid gjennom å ha dynamiske, sterke og effektive organisasjoner som samarbeider.

Spillteknikk for politikkutvikling

En spillteknikk-metode skal designes for å legge til rette for bedre samhandling mellom bønder og politikere. Det innebærer å utvikle gode og helhetlige arbeidsmetoder som skal legge til rette for samarbeid, felles løsninger og konstruktive allianser. Metoden tar utgangspunkt i eksisterende strategiske verktøy, slik som Lego Seriousplay, GameChangers Design Thinking og PlayingForReal.