Projekt bada nowe sposoby angażowania interesariuszy w działania, które ułatwiają zrozumienie i promowanie połączeń między nimi. Dorobek BOND polega na przedstawieniu rolnikom i dzierżawcom/zarządcom gruntów w Europie zestawu metod działania i praktycznych narzędzi (z modułami szkoleniowymi), które są proste w użyciu. Celem jest budowanie kapitału społecznego organizacji wewnątrz, między poza nimi.

“Gra” taktyczna

W ramach projektu bedzie zaprojektowana specjalna technika do “grania” z decydentami. Zadanie to będzie wykorzystywać istniejące już gry, takie jak Lego Seriousplay, GameChangers Design Thinking i PlayingForReal, które to pomagają w rozwijaniu umiejętności budowania kapitału społecznego. Tego rodzaju podejście umożliwi podjęcie działań do podniesienia poziomu współpracy, wypracowania wspólnych rozwiązań i wspierania związków organizacji. Działanie będzie holistyczne i partycypacyjne, tak by uwzględnić potrzeby interesariuszy.